facebook

Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

  • English
  • Polski
  • Russian

Jak działamy

Głównym przedmiotem działalności Car-Portu jest prowadzenie i organizacja aukcji samochodowych.

Działalność Spółki prowadzona jest w nowoczesnych obiektach, które wraz z infrastrukturą (tereny ekspozycyjne, parkingi) położone są na obszarze o pow. 35000 m2. Spółka oferuje swoim dostawcom usługę organizacji dwóch rodzajów aukcji: aukcje na żywo oraz aukcje internetowe.

Pojazdy będące przedmiotem aukcji nie muszą znajdować się w siedzibie Spółki – dopuszcza się licytację pojazdów znajdujących się u dostawcy.

Procedura przygotowania aukcji (na żywo oraz internetowej) przebiega następująco:

- transport pojazdów na parking siedziby spółki (opcjonalnie),

- przygotowanie pojazdów do aukcji (mycie, oceny techniczne),

- udostępnienie placu z pojazdami uczestnikom aukcji (oględziny, wybór),

- rejestracja uczestników,

- aukcja pojazdów,

- formalności (umowy, faktury, płatności),

- wydania pojazdów.

Oceny techniczne przygotowywane są wyłącznie przez wykwalifikowanych rzeczoznawców (np. DEKRA, PZM, SGS), będących w całym procesie sprzedaży tzw. zaufaną trzecią stroną - nie powiązaną ani z dostawcą ani z domem aukcyjnym. Element ten jest niezwykle istotny dla uczestników aukcji, zwłaszcza dla uczestników aukcji internetowych. Takie rozwiązanie pozwala na dokładne zapoznanie się z faktycznym stanem oferowanych przez nas pojazdów, bez konieczności tracenia cennego czasu i ponoszenia kosztów związanych z samodzielnymi oględzinami pojazdów w miejscu ich postoju. Gwarantujemy zgodność opisów technicznych aut ze stanem faktycznym – każda reklamacja dotycząca niezgodności opisu dostępnego w naszym systemie aukcyjnym będzie rozpatrywana indywidualnie. W przypadku braku zgodności nie wynikającej ze standardowego normatywnego zużycia Spółka udzieli pomocy uczestnikowi w zwrocie zakupionego pojazdu do dostawcy.

Uczestnikiem aukcji organizowanych przez Car-Port generalnie może być każdy – mogą to być zarówno osoby fizyczne, zwykłe podmioty gospodarcze jak i podmioty gospodarcze profesjonalnie zajmujące się obrotem pojazdami, w tym komisy samochodowe, dilerzy, banki, firmy leasingowe itp. Należy jednak zaznaczyć, że aukcje w zależności od grupy docelowej podzielone są na typy:- detaliczne – dla wszystkich,- hurtowe – wyłącznie dla podmiotów gospodarczych posiadających w dokumentach rejestrowych wpis o prowadzeniu działalności polegającej na sprzedaży pojazdów.

Decyzję o grupie docelowej uczestników aukcji pozostawiamy w gestii dostawcy pojazdów.

System aukcyjny ogranicza widok listy pojazdów na aukcji w zależności od poziomu dostępu zarejestrowanego uczestnika, dzięki czemu Car-Port może prowadzić równolegle kilka aukcji dla różnych grup uczestników na raz.

Zainteresowani w siedzibie Spółki mogą uzyskać pomoc w finansowaniu (kredyt, leasing). Ponadto na miejscu można ubezpieczyć zakupiony pojazd, zlecić wykonanie napraw, montażu wyposażenia i akcesoriów, jego transport itp.

Więcej szczegółów - zobacz Regulamin Aukcji.

Powered by CARPORT